LTB JEANS
BG
LTB JEANS
 
LTB JEANS
LTB JEANS
00

 
ВХОД
 
 
Всички полета са задължителни.
Email
*
Парола
*
Въведете
*
 
 
 
 
ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА
 
 
Всички полета са задължителни.
Email
*
Въведете
*
 
 
 
РЕГИСТРАЦИЯ
 
 
Полетата обозначени със * са задължителни.
Email
*
Парола
*
Повтори паролата
*
Име (Фирма)
*
Адрес
*
Телефон
*
Булстат
 
Номер по ДДС
 
М. О. Л.
 
Въведете
*
 
*
Съгласен съм с общите условия.
 
 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Данни на фирмата ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД - Политика за защита на личните данни.
Благодарим Ви, че посетихте интернет страницата на ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД!

Нашето отношение към неприкосновеността на личните данни е ясно:
Ние не събираме ваши лични данни, когато посещавате нашия сайт! Освен ако изрично не изберете да ни предоставите лична информация, като например имейл адрес, телефон за връзка, който може да ни дадете при желание за връзка с нас.

Всички данни се обработват при нас, на място. Ние не ползваме услугите на чужди, външни телефонни централи или други сайтове, към които е необходимо да прехвърляме данни. Ние сме независима компания, която няма участие в дъщерно дружество. Така че можете да сте сигурни, че данните Ви остават само при нас.
По-долу ще опишем как обработваме информацията, когато посетите нашата интернет страница.
Събиране и съхранение на информация
Докато разглеждате нашата ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД интернет страница, информирате се, изтегляте информация на вашия компютър, автоматично се събират данни за това ваше посещение. Тази информация не ви идентифицира лично.
Ние събираме и съхраняваме САМО следните данни:
1. Браузър и операционна система, която използвате.
2. Дата и час на достъпа.
3. Посетените от Вас страници и евентуално думи, понятия, с които сте търсели в нашата функция за търсене.
4. Ако сте били пренасочени от друг сайт към нашия уеб сървър, съхраняваме името на този сървър.
Ние използваме тези данни с цел:
да направим нашата интернет страница по-полезна и удобна за ползване,
определяне броя на клиентите,
регистриране на технологията, с която се посещава нашия магазин
Ние НЕ събираме данни за отделни посетители! С цел анонимно измерване на параметрите по отношение ползването на нашата страница, ние използваме услугата "Google Analytics". Въз основа на тези събрани данни обаче е невъзможно да Ви разпознаем лично като посетители на нашата интернет страница.
Ако искате да ни пратите съобщение
Ако ни пратите съобщение и при това решите, да ни дадете ваши лични данни, като например вашия имейл адрес, телефон за връзка, то тогава трябва да сте сигурни, че ние ще използваме тези данни само за да може да обработим вашето запитване или за да Ви отговорим. Вашите запитвания, съобщения, се изпращат до нашата система и то закодирани. Ние се отнасяме към тези съобщения по същия поверителен начин, както и с нормалната поща (писма) до ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД. Ние съхраняваме направените съобщения, като използваме информацията съдържаща се в тях само за да може да отговорим на вашите въпроси. Ние НЕ създаваме лични профили, както и НЕ предоставяме тази информация на трети лица извън ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД - това означава също така, че ние НЕ търгуваме с имейл адреси.

Ако поръчате при нас, ще трябва да ни предоставите някои ваши лични данни, така че да можем да изпълним вашата поръчка. В раздел ОБЩИ УСЛОВИЯ са описани реда и начина на обработвани лични данни на контрагентите.

Ако не сме успели да отговорим на всички Ваши въпроси, не се колебайте да се свържете с нас чрез предназначения за това формуляр.

ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД


ОБЩИ УСЛОВИЯ


Данни на контрагентите
ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД гарантира опазването на личните данни в съответствие с действащото законодателство. Информацията, предоставена на ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД по повод изпълнението на индивидуалния договор и настоящите Общи условия, отнасяща се до контрагентите и съдържаща се в базата данни на ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД, не се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на съответния потребител и/или в случаите предвидени в настоящите Общи условия и/или в предвидените от действащото законодателство случаи.
ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД може да събира, обработва, използва и съхранява данни за контрагентите, които включват лични данни, данни, необходими за изготвяне на оферти и договори както и за доказване на тяхната достоверност, данни за местоположението, в съответствие с действащото законодателство.
1. Доколкото друго не е уговорено в индивидуалния му договор, контрагента декларира, че е информиран и се съгласява данните, свързани с него, които се събират, обработват, използват и съхраняват от ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД да бъдат обработвани за целите, предвидени в тези Общи условия и действащото законодателство.
2 .Контрагента се съгласява, че ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД има право да обработва, предоставя, използва и съхранява всички данни, които Контрагента доброволно и по своя преценка предоставя на ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД за целите, за които същите се предоставят.
Информацията, която се отнася до контрагентите и се съдържа в базата данни на ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД не може да се предоставя на трети лица, освен със съгласието на потребителя или при законосъобразно искане от съответните компетентни органи.
3. ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД има право да събира, обработва, използва и съхранява данни за контрагентите, за целите на:
единствено и само във връзка с предоставянето на услугите по договора и в съответствие със законодателството на Република България.
4. ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД съхранява данните за контрагентите за период за период от пет години. ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД съхранява, използва и обработва лични данни, събрани във връзка с изпълнение на подписаните договори с контрагентите, само за цели, свързани със законните търговски дейности на ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД, освен ако друго не е предвидено в нормативен или административен акт, в настоящите Общи условия или в друго споразумение или уговорка между контрагента и ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД.
5. ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД разкрива и предоставя данни за контрагентите на компетентните органи по предвидения в закона ред в случаите, когато е налице съответно задължение за предоставянето им.

ЛТБ БЪЛГАРИЯ ООД

СЪГЛАСЕН СЪМ
НЕ СЪМ СЪГЛАСЕНLTB JEANS

За поръчка над 150 лв. безплатна доставка.

LTB JEANS

Special deals on credit card payments.

LTB JEANS

Weekdays 08:30-18:00 from

Please Enter Your E-mail Adress Below For The Newletters.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

      Copyright ©2015-2020 LTB